Klasa 4.3: Substancje, które w kontakcie z wodą emitują gazy palne.