Sınıf 4.3: Su ile temas halinde yanıcı gazlar yayan maddeler.