IMO Classes

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

Relevant parts of both SOLAS and MARPOL have been worked out in great detail and are included in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, thus making this Code the legal instrument for maritime transport of dangerous goods and marine pollutants. As of 1st January 2004, the IMDG Code will become a mandatory requirement.

Classification of dangerous goods

For all modes of transport (sea, air, rail, road and inland waterways) the classification (grouping) of dangerous goods, by type of risk involved, has been drawn up by the UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN).

Klasa 1: Materiały wybuchowe.

Subclass 1.1

Subclass 1.1: Explosives

Składa się z materiałów wybuchowych, które stwarzają zagrożenie masową eksplozją. Eksplozja masowa to taka, która natychmiastowo wpływa na prawie całe obciążenie.

Subclass 1.2

Subclass 1.2: Explosives

Składa się z materiałów wybuchowych, które stwarzają zagrożenie wybuchem, ale nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.

Subclass 1.3

Subclass 1.3: Explosives

Składa się z materiałów wybuchowych, które stwarzają zagrożenie wybuchem, ale nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.

Subclass 1.4

Subclass 1.4: Explosives

Składa się z materiałów wybuchowych stanowiących niewielkie zagrożenie wybuchem. Efekty wybuchowe są w dużej mierze ograniczone do opakowania i nie należy się spodziewać projekcji fragmentów o znacznych rozmiarach lub zakresie. Pożar zewnętrzny nie może powodować praktycznie natychmiastowej eksplozji prawie całej zawartości opakowania.

Subclass 1.5

Subclass 1.5: Explosives

Składa się z bardzo niewrażliwych materiałów wybuchowych. Na ten podział składają się substancje, które mają zagrożenie masową eksplozją, ale są tak niewrażliwe, że prawdopodobieństwo zainicjowania lub przejścia od spalania do detonacji w normalnych warunkach transportu jest bardzo małe.

Subclass 1.6

Subclass 1.6: Explosives

Składa się z wyjątkowo niewrażliwych artykułów, które nie stanowią masowego zagrożenia wybuchem. Ten podział składa się z artykułów, które zawierają jedynie wyjątkowo niewrażliwe substancje detonujące i które wykazują znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia