IMO Classes

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

Relevant parts of both SOLAS and MARPOL have been worked out in great detail and are included in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, thus making this Code the legal instrument for maritime transport of dangerous goods and marine pollutants. As of 1st January 2004, the IMDG Code will become a mandatory requirement.

Classification of dangerous goods

For all modes of transport (sea, air, rail, road and inland waterways) the classification (grouping) of dangerous goods, by type of risk involved, has been drawn up by the UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN).

Class 2 Gases

Subclass 2.1

Podklasa 2.1 - Gaz palny

454 kg (1001 funtów) każdego materiału, który jest gazem o temperaturze 20°C (68°F) lub niższej oraz 101,3 kPa (14,7 psi) ciśnienia (materiał o temperaturze wrzenia 20°C (68°F) lub niższej przy 101,3 kPa (14,7 psi)), który:

1. Pali się przy ciśnieniu 101,3 kPa (14,7 psi), gdy znajduje się w mieszaninie o objętościowej mocy 13 procent lub mniejszej z powietrzem; lub

2. Ma zakres palności przy ciśnieniu 101,3 kPa (14,7 psi) z powietrzem o wartości co najmniej 12 procent niezależnie od dolnej granicy.

Subclass 2.2

Podklasa 2.2 - Gaz niepalny, nietrujący

Dział ten obejmuje sprężony gaz, gaz płynny, sprężony gaz kriogeniczny pod ciśnieniem, sprężony gaz w roztworze, gaz uduszający i gaz utleniający. Niepalny, nietrujący sprężony gaz (dział 2.2) oznacza każdy materiał (lub mieszaninę), który:

1. wywiera w opakowaniu ciśnienie bezwzględne 280 kPa (40,6 psia) lub większe w temperaturze 20°C (68°F), oraz

2. Nie odpowiada definicji działu 2.1 lub 2.3.

Subclass 2.2

Podklasa 2.3 - Gaz trujący

Gaz trujący przez wdychanie oznacza materiał, który jest gazem w temperaturze 20°C lub niższej i ciśnieniu 101,3 kPa (materiał o temperaturze wrzenia 20°C lub niższej przy 101,3 kPa (14,7 psi)) i który:

1. wiadomo, że jest tak toksyczny dla ludzi, że stanowi zagrożenie dla zdrowia podczas transportu, lub

2. przy braku odpowiednich danych dotyczących toksyczności dla ludzi zakłada się, że jest toksyczny dla ludzi, ponieważ w przypadku badań na zwierzętach laboratoryjnych jego wartość LC50 nie przekracza 5000 ml/m3.