IMO Classes

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

Relevant parts of both SOLAS and MARPOL have been worked out in great detail and are included in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, thus making this Code the legal instrument for maritime transport of dangerous goods and marine pollutants. As of 1st January 2004, the IMDG Code will become a mandatory requirement.

Classification of dangerous goods

For all modes of transport (sea, air, rail, road and inland waterways) the classification (grouping) of dangerous goods, by type of risk involved, has been drawn up by the UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN).

Class 9: Miscellaneous

Class 9

Różne

Materiał, który stanowi zagrożenie podczas transportu, ale nie spełnia definicji żadnej innej klasy zagrożenia. Ta klasa obejmuje:

1. Jakikolwiek materiał o właściwościach znieczulających, szkodliwych lub innych podobnych, który może powodować skrajne dokuczliwość lub dyskomfort członka załogi lotniczej, uniemożliwiając w ten sposób prawidłowe wykonywanie przydzielonych obowiązków; lub

2. Każdy materiał w podwyższonej temperaturze, substancja niebezpieczna, odpady niebezpieczne lub zanieczyszczenie morza.