Klasa 9: Różne substancje i artykuły niebezpieczne.

Class 9 Class 9

Różne

Materiał, który stanowi zagrożenie podczas transportu, ale nie spełnia definicji żadnej innej klasy zagrożenia. Ta klasa obejmuje:

1. Jakikolwiek materiał o właściwościach znieczulających, szkodliwych lub innych podobnych, który może powodować skrajne dokuczliwość lub dyskomfort członka załogi lotniczej, uniemożliwiając w ten sposób prawidłowe wykonywanie przydzielonych obowiązków; lub

2. Każdy materiał w podwyższonej temperaturze, substancja niebezpieczna, odpady niebezpieczne lub zanieczyszczenie morza.