Klasy IMO dla towarów niebezpiecznych

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

Odpowiednie części konwencji SOLAS i MARPOL zostały szczegółowo opracowane i włączone do Międzynarodowego Morskiego Kodeksu Towarów Niebezpiecznych (IMDG), dzięki czemu kodeks ten stał się instrumentem prawnym dla transportu morskiego towarów niebezpiecznych i zanieczyszczeń morskich. Od 1 stycznia 2004 r. Kodeks IMDG stanie się wymogiem obowiązkowym.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

Dla wszystkich rodzajów transportu (morskiego, powietrznego, kolejowego, drogowego i śródlądowego) klasyfikacja (grupowanie) towarów niebezpiecznych według rodzaju ryzyka została opracowana przez Komitet Ekspertów ONZ ds.