Класи ІМО для небезпечних вантажів

Перевезення небезпечних вантажів і морських забруднювачів на морських суднах відповідно регулюється Міжнародною конвенцією з безпеки людського життя на морі (СОЛАС) і Міжнародною конвенцією про запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ).

Відповідні частини як SOLAS, так і MARPOL були детально розроблені та включені в Міжнародний кодекс морських небезпечних вантажів (IMDG), що робить цей Кодекс юридичним документом для морського перевезення небезпечних вантажів та морських забруднюючих речовин. Станом на 1 січня 2004 року Кодекс IMDG стане обов'язковою вимогою.

Класифікація небезпечних вантажів

Для всіх видів транспорту (морського, повітряного, залізничного, автомобільного та внутрішнього водного транспорту) Комісія експертів Організації Об'єднаних Націй з перевезень небезпечних вантажів (МОП) складала класифікацію (групування) небезпечних вантажів за видами ризику. ООН).