Класи ІМО

Перевезення небезпечних вантажів і морських забруднювачів на морських суднах регулюється Міжнародною конвенцією з безпеки людського життя на морі (SOLAS) і Міжнародною конвенцією про запобігання забрудненню з суден (MARPOL).

Відповідні частини як SOLAS, так і MARPOL були детально розроблені та включені в Міжнародний кодекс морських небезпечних вантажів (IMDG), що робить цей Кодекс юридичним документом для морського перевезення небезпечних вантажів та морських забруднюючих речовин. Станом на 1 січня 2004 року Кодекс IMDG стане обов'язковою вимогою.

Класифікація небезпечних вантажів

Для всіх видів транспорту (морського, повітряного, залізничного, автомобільного та внутрішнього водного транспорту) Комісія експертів Організації Об'єднаних Націй з перевезень небезпечних вантажів (МОП) складала класифікацію (групування) небезпечних вантажів за видами ризику. ООН).

Клас 1: Вибухові речовини.

Subclass 1.1

Підклас 1.1: Вибухові речовини

Складається з вибухових речовин, які мають небезпеку масового вибуху. Масовий вибух - це вибух, який миттєво вражає майже весь вантаж.

Subclass 1.2

Підклас 1.2: Вибухові речовини

Складається з вибухових речовин, які мають проєкційну небезпеку, але не мають небезпеки масового вибуху.

Subclass 1.3

Підклас 1.3: Вибухові речовини

Складається з вибухових речовин, які мають проєкційну небезпеку, але не мають небезпеки масового вибуху.

Subclass 1.4

Підклас 1.4: Вибухові речовини

Складається з вибухових речовин, які становлять незначну небезпеку вибуху. Вибухові ефекти в основному обмежуються упакуванням, та розльоту осколків значного розміру або великої дальності польоту не очікується. Зовнішня пожежа практично не повинна викликати миттєвий вибух майже всього вмісту пакунку.

Subclass 1.5

Підклас 1.5: Вибухові речовини

Складається з дуже нечутливих вибухових речовин. Цей підрозділ складається з речовин, які мають небезпеку масового вибуху, але настільки нечутливі, що ймовірність ініціювання або переходу від горіння до детонації за нормальних умов транспортування є дуже низькою

Subclass 1.6

Підклас 1.6: Вибухові речовини

Складається з надзвичайно малонебезпечних виробів, які не мають масової вибухової небезпеки. В цьому підрозділі висвітлюються вироби, які містять лише надзвичайно малочутливі вибухонебезпечні речовини та демонструють незначну ймовірність випадкового ініціювання або розповсюдження вибуху