Tehlikeli Mallar için IMO Sınıfları

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

SOLAS ve MARPOL'un ilgili bölümleri ayrıntılı olarak incelenmiştir ve Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar (IMDG) Koduna dahil edilmiştir, bu nedenle bu Kuralları tehlikeli malların ve deniz kirleticilerinin deniz taşımacılığı için yasal aracı haline getirmektedir. 1 Ocak 2004 itibariyle, IMDG Kodu zorunlu bir gereklilik haline gelecektir.

Tehlikeli malların sınıflandırılması

Tüm taşımacılık türleri için (deniz, hava, demiryolu, karayolu ve iç suyolları) tehlikeli malların sınıflandırılması (gruplama), ilgili risk türüne göre, Birleşmiş Milletler Tehlikeli Maddelerin Taşınması Uzmanları Komitesi tarafından hazırlanmıştır. BM).