Τάξεις του ΙΜΟ

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

Σχετικά μέρη τόσο της SOLAS όσο και της MARPOL έχουν εκπονηθεί με μεγάλη λεπτομέρεια και συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα των διεθνών ναυτικών επικίνδυνων εμπορευμάτων (IMDG), καθιστώντας αυτόν τον κώδικα το νομικό μέσο για τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και θαλάσσιων ρύπων. Από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο κώδικας IMDG θα αποτελέσει υποχρεωτική απαίτηση.

Classification of dangerous goods

Για όλες τις μορφές μεταφοράς (θαλάσσιες, εναέριες, σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές) η ταξινόμηση (ομαδοποίηση) επικίνδυνων εμπορευμάτων, ανά είδος κινδύνου, έχει καταρτισθεί από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ).

Class 1: Explosives.

Subclass 1.1

Subclass 1.1: Explosives

Consists of explosives that have a mass explosion hazard. A mass explosion is one which affects almost the entire load instantaneously.

Subclass 1.2

Subclass 1.2: Explosives

Consists of explosives that have a projection hazard but not a mass explosion hazard.

Subclass 1.3

Subclass 1.3: Explosives

Consists of explosives that have a projection hazard but not a mass explosion hazard.

Subclass 1.4

Subclass 1.4: Explosives

Consists of explosives that present a minor explosion hazard. The explosive effects are largely confined to the package and no projection of fragments of appreciable size or range is to be expected. An external fire must not cause virtually instantaneous explosion of almost the entire contents of the package.

Subclass 1.5

Subclass 1.5: Explosives

Consists of very insensitive explosives. This division is comprised of substances which have a mass explosion hazard but are so insensitive that there is very little probability of initiation or of transition from burning to detonation under normal conditions of transport

Subclass 1.6

Subclass 1.6: Explosives

Consists of extremely insensitive articles which do not have a mass explosive hazard. This division is comprised of articles which contain only extremely insensitive detonating substances and which demonstrate a negligible probability of accidental initiation or propagation