Klasa 4.1: Substancje stałe lub substancje łatwopalne.

Class 4.1

Substancje stałe lub substancje łatwopalne

Materiały wybuchowe odczulone, które po wyschnięciu są materiałami wybuchowymi klasy 1 i są specjalnie autoryzowane z nazwy lub którym Associate Administrator nadał nazwę przewozową i klasę zagrożenia.

Materiały samoreaktywne, które są niestabilne termicznie i mogą ulec silnemu rozkładowi egzotermicznemu nawet bez udziału powietrza.

Łatwo palne ciała stałe, które mogą spowodować pożar w wyniku tarcia i wykazują szybkość spalania szybszą niż 2,2 mm (0,087 cala) na sekundę, lub proszki metali, które mogą być zapalane i reagować na całej długości próbki w ciągu 10 minut lub krócej.