კლასი 4.1: აალებადი მარილები ან ნივთიერებები.

Class 4.1

აალებადი მარილები ან ნივთიერებები

Desensitized ასაფეთქებელი ნივთიერებების, რომ როდესაც მშრალი არიან ასაფეთქებელი Class 1 და კონკრეტულად უფლებამოსილი სახელით ან უკვე ენიჭება გადაზიდვის სახელი და Hazard კლასის მიერ ასოცირებული ადმინისტრატორი.

თვითმმართველობის რეაქტიული მასალები, რომლებიც თერმულად არასტაბილურია და შეიძლება გაიზარდოს ძლიერი ეგზოთერმული დისკომფორტი ჰაერის გარეშეც.

ადვილად მყარი მყარი ნივთიერებები, რომლებიც შეიძლება გამოიწვიოს ცეცხლგამძლე ხიდი და აჩვენებს ხანძარსაწინააღმდეგო მაჩვენებელს უფრო სწრაფად ვიდრე 2.2 მმ (0.087 inches) წამში ან ლითონის ფხვნილები, რომელიც შეიძლება იქნას გაჟღენთილი და რეაგირება ნიმუშის მთელი სიგრძე 10 წუთში ან ნაკლები.