Class 4.1: ของแข็งหรือสารที่ติดไฟง่าย

Class 4.1

ของแข็งหรือสารที่ติดไฟง่าย

วัตถุระเบิดที่ทำให้วัตถุระเบิดได้เมื่อแห้งเป็นวัตถุระเบิดของ Class 1 และได้รับอนุญาตโดยเฉพาะตามชื่อหรือได้รับมอบหมายชื่อการจัดส่งสินค้าและระดับความเป็นอันตรายโดยผู้ดูแลระบบ Associate Administrator

วัสดุที่สามารถทำปฏิกิริยาได้เองซึ่งไม่เสถียรทางความร้อนและสามารถสลายตัวได้โดยไม่ต้องมีอากาศ

ของแข็งที่ติดไฟได้ง่ายซึ่งอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้โดยแรงเสียดทานและแสดงอัตราการเผาไหม้เร็วกว่า 2.2 มิลลิเมตร (0.087 นิ้ว) ต่อวินาทีหรือผงโลหะที่สามารถจุดติดไฟและทำปฏิกิริยาตลอดทั้งความยาวของตัวอย่างได้ภายใน 10 นาทีหรือน้อยกว่า