کلاس 4.1: مواد جامد یا مواد قابل اشتعال

Class 4.1

مواد جامد یا مواد قابل اشتعال

مواد منفجره Desensitized که در هنگام خشک مواد منفجره کلاس 1 هستند و به طور خاص توسط نام و یا توسط یک نام و نام خانوادگی حمل و نقل و کلاس خطر توسط مدیر دانشکده تعیین شده است.

مواد خود واکنشی که از لحاظ حرارت نامنظم هستند و می توانند تجزیه شدید ایزوترمی را حتی بدون حضور هوا نیز انجام دهند.

مواد جامد قابل اشتعال به راحتی می توانند باعث ایجاد آتش سوزی از طریق اصطکاک شوند و نرخ سوزی را سریعتر از 2. 2 میلیمتر (0.087 اینچ) در هر ثانیه یا پودرهای فلزی که می توانند به مدت 10 دقیقه یا کمتر واکنش نشان دهند را نشان می دهند.