კლასი 9: სხვადასხვა საშიში ნივთიერებები და სტატიები.

Class 9 Class 9

სხვადასხვა

მასალა, რომელიც სატრანსპორტო დროს საფრთხეს წარმოადგენს, მაგრამ არ აკმაყოფილებს სხვა საშიშროების კლასიფიკაციას. ეს კლასი მოიცავს:

1. ნებისმიერი მასალა, რომელსაც აქვს საანესთეზიო, საზიანო ან სხვა მსგავსი ქონება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უკიდურესი გაღიზიანება ან დისკომფორტი ფრენის ეკიპაჟის წევრზე, რათა თავიდან აიცილოს დაკისრებული მოვალეობის სწორად შესრულება; ან

2. ნებისმიერი მასალა მაღალ ტემპერატურულ მასალაზე, სახიფათო ნივთიერებას, სახიფათო ნარჩენს ან საზღვაო დაბინძურებას.