Σιδηροδρομικά βαγόνια: καλυμμένα βαγόνια
Four-axle covered wagon (with metal front wall)

Four-axle covered wagon (with metal front wall)

 • Ικανότητα φόρτωσης: 66 ton
 • απόβαρο: 23 ton
 • Ένταση: 120 m3
Four-axle covered wagon with broadened doorways

Four-axle covered wagon with broadened doorways

 • Ικανότητα φόρτωσης: 68 ton
 • απόβαρο: 24 ton
 • Ένταση: 120 m3
Four-axle covered wagon

Four-axle covered wagon

 • Ικανότητα φόρτωσης: 68 ton
 • απόβαρο: 22.28 ton
 • Ένταση: 120 m3
Four-axle covered wagon

Four-axle covered wagon

 • Ικανότητα φόρτωσης: 50 ton
 • απόβαρο: 35 ton
 • Ένταση: 120 m3
Four-axle covered wagon with connecting gangway and broadened doorways

Four-axle covered wagon with connecting gangway and broadened doorways

 • Ικανότητα φόρτωσης: 68 ton
 • απόβαρο: 25 ton
 • Ένταση: 81 m3 (114 m3 - with roof’s volume)
Four-axle covered 2-storied livestock wagon

Four-axle covered 2-storied livestock wagon

 • Ικανότητα φόρτωσης: 22 ton
 • απόβαρο: 25.4 ton
Four-axle covered all-metal wagon for automobiles

Four-axle covered all-metal wagon for automobiles

 • Ικανότητα φόρτωσης: 42 ton
 • απόβαρο: 42 ton
Four-axle hopper wagon for cement

Four-axle hopper wagon for cement

 • Ικανότητα φόρτωσης: 67 ton
 • απόβαρο: 18.5 ton
 • Ένταση: 55 m3
Four-axle covered hopper wagon for grain

Four-axle covered hopper wagon for grain

 • Ικανότητα φόρτωσης: 65 ton
 • απόβαρο: 22 ton
 • Ένταση: 93 m3
Four-axle covered hopper/wagon for mineral fertilizers

Four-axle covered hopper/wagon for mineral fertilizers

 • Ικανότητα φόρτωσης: 64 ton
 • απόβαρο: 22 ton
 • Ένταση: 73 m3
Four-axle wagon for granular polymer

Four-axle wagon for granular polymer

 • Ικανότητα φόρτωσης: 72 ton
 • απόβαρο: 28 ton
 • Ένταση: 146 m3
Four-axle wagon for granular polymer

Four-axle wagon for granular polymer

 • Ικανότητα φόρτωσης: 60 ton
 • απόβαρο: 24 ton
 • Ένταση: 130 m3