Διαστάσεις παλέτας

Αχυρόστρωμα
A pallet is a flat, (usually wooden) structure that is used for handling transport, storing goods, or shipping freight. Find out more details about types of pallets, materials, and measurements below.
  • ISO
  • Europe
  • North America
  • Australia

Dimensions

W x L inch

  • Metric
  • Imperial

Dimensions

W x L mm

  • Metric
  • Imperial

Unused floor space

in40’ Container

Region

Most used in

Ευρωπαϊκές παλέτες 1200mm x 800mm
Δοχείο 40 'πρότυπο
Παλέτα ευρω παλετών
25 παλέτες
Παλέτα ευρω παλετών
21 παλέτες
Εμπορευματοκιβώτιο 40 'σε παλέτα 2.5μ
Παλέτα ευρω παλετών
25 παλέτες
Παλέτα ευρω παλετών
24 παλέτες
Δοχείο 45 ''
Παλέτα ευρω παλετών
27 παλέτες
Παλέτα ευρω παλετών
24 παλέτες
Δοχείο 45 'σε παλέτα 2.5μ
Παλέτα ευρω παλετών
33 παλέτες
Παλέτα ευρω παλετών
26 παλέτες