Клас 8: Зберігаючі речовини.

Class 8

Корозивні речовини

1. Для цілей цього підрозділу "корозійні матеріали" (клас 8) означають рідину або тверду речовину, яка викликає повну товщину руйнування шкіри людини на місці контакту протягом певного періоду часу. Рідина, яка має сильний рівень корозії на сталі або алюмінієві, також є корозійним матеріалом.

2. Якщо досвід людини або інші дані вказують на те, що небезпека матеріалу більша або менша, ніж вказано результатами випробувань, зазначених у пункті (а) цього розділу, RSPA може переглянути свою класифікацію або зробити визначення, що матеріал не підпадають під вимоги цього підрозділу.

3. Дані тесту на корозійне випробування шкіри виробляються не пізніше 30 вересня 1995 року, використовуючи процедури 49CFR 173, Додаток А, набула чинності 30 вересня 1995 року (див. Розділ 49, розділ 173, додаток А, переглянутий станом на 1 жовтня 1994 року) для відповідні періоди експозиції можуть бути використані для класифікації та призначення групи упаковки для речовин класу 8, що є корозійними для шкіри.

454 кг (1001 фунтів) або більше валової маси корозійного матеріалу. Хоча агресивний клас включає в себе як кислоти, так і основи, навантаження небезпечних речовин та графік сегрегації не вказують на відокремлення різних несумісних корозійних матеріалів один від одного. Незважаючи на це, однак, при доставці корозійних речовин слід дотримуватися правил, щоб незмінні корозійні матеріали не могли змішуватися, оскільки багато стійких речовин сильно реагують на змішування. Якщо у відповідь на транспортний інцидент, що включає корозійні матеріали (особливо суміш корозійних речовин), слід дотримуватися обережності.