ข้อกำหนดของ Liner

เงื่อนไขการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์: คำย่อหลัก

FIOS
FIFO
FILO
LIFO
LILO
CAF
BAF
CUC
FICY
LI_DOOR
Free in/out (loading/discharging is at consigner`s cost)
FIOS
ฟรีใน / ออกฟรี (vide FIOS)
FIFO
Free in/Liner out (loading is at consigner`s cost, discharging is at liner cost)
FILO
Liner in/Free out (loading is at liner cost, discharging is at consigner`s cost)
LIFO
Liner in/out (loading and discharging is at liner cost)
LILO
(Currency Adjustment Factor) เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดส่งเพื่อชดเชยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
CAF
Bunker Adjustment Factor) refers to floating part of sea freight charges which represents additions due to oil prices
BAF
Chassis Using Charge) is a duty for using chassis
CUC
Free in/Container yard (loading is at consigner`s cost, delivering is provided to container yard)
FICY
Liner in / Door (loading is at liner cost, delivering is provided to client`s door)
LI-DOOR