ขนาดพาเลท

เสื่อ
A pallet is a flat, (usually wooden) structure that is used for handling transport, storing goods, or shipping freight. Find out more details about types of pallets, materials, and measurements below.
  • ISO
  • Europe
  • North America
  • ออสเตรเลีย

Dimensions

W x L inch

  • Metric
  • Imperial

Dimensions

W x L mm

  • Metric
  • Imperial

Unused floor space

in40’ Container

Region

Most used in

แท่นวางสินค้ายูโร 1200mm x 800mm
คอนเทนเนอร์ 40 'มาตรฐาน
เค้าโครงพาเลทยูโร
25 พาเลท
เค้าโครงพาเลทยูโร
21 พาเลท
คอนเทนเนอร์ 40 'พาเลท 2.5m
เค้าโครงพาเลทยูโร
25 พาเลท
เค้าโครงพาเลทยูโร
24 พาเลท
คอนเทนเนอร์ 45 'มาตรฐาน
เค้าโครงพาเลทยูโร
27 พาเลท
เค้าโครงพาเลทยูโร
24 พาเลท
คอนเทนเนอร์ 45 'พาเลท 2.5m
เค้าโครงพาเลทยูโร
33 พาเลท
เค้าโครงพาเลทยูโร
26 พาเลท