პლეტის ზომები

პლეტი
A pallet is a flat, (usually wooden) structure that is used for handling transport, storing goods, or shipping freight. Find out more details about types of pallets, materials, and measurements below.
  • ISO
  • Europe
  • North America
  • ავსტრალია

Dimensions

W x L inch

  • Metric
  • Imperial

Dimensions

W x L mm

  • Metric
  • Imperial

Unused floor space

in40’ Container

Region

Most used in

ევრო pallets 1200 მმ x 800mm
კონტეინერი 40 'სტანდარტი
ევრო პალატის განლაგება
25 ჩანთები
ევრო პალატის განლაგება
21 ჩანთები
კონტეინერი 40 'პლატოტებზე 2.5 მ
ევრო პალატის განლაგება
25 ჩანთები
ევრო პალატის განლაგება
24 ჩანთები
კონტეინერი 45 'სტანდარტი
ევრო პალატის განლაგება
27 ჩანთები
ევრო პალატის განლაგება
24 ჩანთები
კონტეინერი 45 'პლალეტი 2.5 მ
ევრო პალატის განლაგება
33 ჩანთები
ევრო პალატის განლაგება
26 ჩანთები