საავტორო უფლებების გაფრთხილება

SeaRates– ში, ჩვენ განვიხილავთ სხვათა ინტელექტუალურ საკუთრებას, იდეებსა და სასაქონლო ნიშანს და ამტკიცებენ, რომ ყველა მომხმარებელი და სია ან SeaRates.com ერთნაირად მოქმედებენ. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ვიბრძოლოთ დამნაშავეების ქმედებებზე, დავბლოკოთ ან შეაჩერონ მათი ანგარიშები SeaRates– ში შექმნილი იდეებისა და ტექნოლოგიების უნებართვო კოპირების შემთხვევაში, SeaRates.com– ის ორიგინალური ტექსტებისა და სხვა მასალების გამოყენებით.

searates-copy

SeaRates საავტორო უფლებები და ინტელექტუალური საკუთრება

სანამ დაიწყებთ SeaRates.com ვებგვერდის გამოყენებას და მასალები, პროგრამები ან ტექნოლოგიები, რომლებიც გათვალისწინებულია SeaRates– ის და მისი წარმომადგენლების მიერ, საიტის ნებისმიერი მომხმარებელი ან ვიზიტორი 100% –ით იღებს ამ პირობების მიღებას და პასუხისმგებელია სამართლებრივი რეგლამენტის შესაბამისად, და აგრეთვე თანახმაა პასუხი აგოს. ხელშესახები ან არამატერიალური, ამ დებულებების დარღვევისთვის.

ციფრული ათასწლეულის საავტორო უფლებების შესახებ კანონის თანახმად, რომელიც გამოქვეყნებულია აშშ-ს საავტორო უფლებების ოფისის ვებგვერდზე http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf , ჩვენ დაუყოვნებლივ რეაგირებთ საავტორო უფლებების დარღვევაზე, რომელიც ჩადენილია SeaRates– ის მასალების, აპლიკაციების ან ტექნოლოგიების შესაბამისად. დადგენილი წესით და საერთაშორისო სამართლით.

ნებისმიერი შინაარსი, მასალები, ტექსტები, პროგრამები და ტექნოლოგიები, რომლებიც დაკავშირებულია SeaRates- ის საავტორო უფლებებთან და ინტელექტუალურ საკუთრებასთან, ამჟამად და წარსულში, დასტურდება მინიმუმ ინტერნეტ არქივის ვებსაიტზე განთავსებით https://archive.org/web/web.php ან https://web.archive.org თარიღით ან დროის ინტერვალებით რეალურ დროში ინტერნეტით, ასევე სხვა მატერიალური და ციფრული მტკიცებულებებით, რათა ვინმემ შეძლოს გამოაცხადოს პრიორიტეტი განცხადებისა და ტექნოლოგიის გამოყენების შესახებ, თუნდაც პატენტის გარეშე, ან საერთაშორისო სავაჭრო ნიშნები. ამ მტკიცებულების არსებობა უდავო მტკიცებულებაა ყველა იურიდიულ ინსტანციაში და არის საკმარისი პირობა SeaRates საავტორო უფლებებისა და ინტელექტუალური საკუთრების გამოყენების ბრალდებაზე, რომელიც ოფიციალურად არის დაფიქსირებული ან არ არის დოკუმენტირებული ნებისმიერი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თუ იპოვნეს, სხვა საიტებზე მომხდარი SeaRates- ის საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ შეტყობინება დაუყოვნებლივ იგზავნება DMCA– ს სავარაუდო დარღვევის შესახებ, ხოლო გამაფრთხილებელი შეტყობინება ეგზავნება დამნაშავეს ელექტრონული ფოსტით ან სხვა დამადასტურებელი საშუალებით. შეტყობინების მიღების შემდეგ, დამნაშავემ დაუყოვნებლივ უნდა განახორციელოს რაიმე ზომები, რათა მოხდეს სადავო მასალის ამოღება მათი საიტებიდან, პროგრამებიდან ან სხვა წყაროდან, რომლებიც ღია ან დახურულ დაშვებასთანაა დაკავშირებული, აგრეთვე შეასრულოს ზღვის საზღვრების ნებისმიერი სხვა მოთხოვნა საგნის მიხედვით. დარღვევის შესახებ.

აპირებთ ტვირთების რეალიზაციას?

დაიწყეთ ახლავე