Survey And Inspection Services

კვლევა მნიშვნელოვანი ეტაპია ტვირთის მიწოდებაში, განსაკუთრებით კი საზღვაო ტრანსპორტის მიმართულებით. მომსახურების არსი მდგომარეობს იმაში, რომ საექსპერტო სპეციალისტები საგულდაგულოდ ამოწმებენ ტრანსპორტს, თავად ტვირთს, მისი შეფუთვის მთლიანობას და სხვა ასპექტებს, რომლებიც შეიძლება გავლენა იქონიოს უსაფრთხოებაზე.

survey

კვლევის სერვისების მასშტაბები, რომლებიც ხელმისაწვდომია SeaRates– ში

მომსახურების სპექტრი ამ სფეროში საკმაოდ ფართოა, რადგან ტრანსპორტირების სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს, ტვირთს კი შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული მახასიათებლები.

SeaRates- ის ლოჯისტიკური საზოგადოება უზრუნველყოფს მსოფლიო მასშტაბით შემდეგი სერვისების გაშუქებას:

• საჭიროების შემთხვევაში ტვირთის, ფოტოგრაფიის, ვიდეო გადაღებების შემოწმება.
• დამოუკიდებელი ექსპერტის შემოწმება. ეს აუცილებელია დაზღვევის შემთხვევის შემთხვევაში ავარიის შემთხვევაში.
• დატვირთვის / გადმოტვირთვის პროცესის კონტროლი.
• სურათების შემოწმება გადაზიდვამდე.
• ტვირთის დაცვა არჩეული ტიპის ტრანსპორტზე.
• მრჩეველთა მომსახურება ნებისმიერი სახის საშიში საქონლის ტრანსპორტირებისთვის.
• ნებისმიერი შეფასების სამუშაო ტვირთის მდგომარეობასთან და იმ სატრანსპორტო საშუალებასთან, რომელზედაც ტრანსპორტირდება.
• დამკვირვებლის სპეციფიკურ შესაძლებლობებს შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს გარე ბმულზე დაუკავშირდით და ტვირთის ტიპისა და ტრანსპორტირებისთვის განკუთვნილი ტიპის აღწერით.

SeaRates არის ბაზარი, სადაც გამოკითხვების კომპანიები 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში უზრუნველყოფენ გეოგრაფი-ექსპერტი და ინსპექტირების მომსახურებას მისი კლიენტების ინტერესების შესაბამისად. სპეციალიზებული კვლევითი და საწარმოო საწარმოები გთავაზობთ ათზე მეტი სხვადასხვა მომსახურებას, კერძოდ:

• საქონლის სატრანსპორტო მახასიათებლებისა და თვისებების ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება;
• IMO სერთიფიკატის გაცემა საქონლის სატრანსპორტო მახასიათებლების დატვირთვის დროს და ტვირთის IMO დეკლარაციის შესახებ რეკომენდაციები მისი უსაფრთხო საზღვაო და მდინარე ტრანსპორტის შესახებ;
• საქონლის ექსპერტიზა დატვირთვის დაწყებამდე, ტვირთის ხარისხის დადგენა გაყიდვების ხელშეკრულებების პირობების შესაბამისად (ეტიკეტირების კონტროლი, შეფუთვა, ტვირთის შემოწმება დაზიანების ან გაუარესების მიზნით);
• გემზე დატვირთული ტვირთის ოდენობის განსაზღვრა „DRAFT SURVEY“ მეთოდის გამოყენებით, აგრეთვე ტვირთის აღრიცხვა;
• ექსპერტიზის მოსაზრების გაცემა გემის გემოთი და მისი დიზაინისა და აღჭურვილობის შესაბამისობაში მოყვანილი გადაზიდული საქონლის მახასიათებლებთან დაკავშირებით;
• სატრანსპორტო ერთეულების კვლევის აქტების გაცემა;
• სერთიფიკატების შემუშავება და გაცემა კონტეინერებში ან მანქანებში საქონლის შეფუთვის შესახებ;
• საშიში საქონლის, საშიში ნივთიერებებისა და დამაბინძურებლების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ტექნიკური და ტექნოლოგიური უსაფრთხოების ზომების შემუშავება - გადაუდებელი ბარათების მომზადება;
• საქონლის შემოწმება ტვირთის რადიაქტიურობის მოწმობის შემდგომი გაცემით;
• შავი და ფერადი ლითონების ჯართისა და ნარჩენების შემსწავლელი შემოწმება ტვირთის აფეთქების უსაფრთხოების სერტიფიკატის გაცემით;
• საგანგებო კომისრების ფუნქციები - უბედური შემთხვევების გარემოებების გამოძიება, ზარალის ანაზღაურება.

საწარმოთა საქმიანობა მაღალი შეფასება აქვს სხვადასხვა ქვეყანაში.

სატვირთო გადაზიდვების ტექნოლოგიის შემუშავებაში მნიშვნელოვანი წვლილისთვის, SeaRates კომპანიები ფართოდ არის ცნობილი პროფესიონალური კუთხით. SeaRates.com თანამშრომლობას სთავაზობს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მინერალური სასუქების, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, ლითონის და სხვა პროდუქტების მყიდველებს, რაც უზრუნველყოფს სრულ უსაფრთხოებას და სტაბილურ მიწოდებას.

SeaRates- ში სპეციალიზებული გამოკითხვისა და ინსპექტირების კომპანიები აკვირდებიან გადაზიდვების უსაფრთხოებას, საქონლის უსაფრთხო ტრანსპორტირებას და, შესაბამისად, SeaRates- ის მომხმარებელთა ინტერესების დასაცავად.