Demiryolu Vagonları: Kapalı Vagonlar
Four-axle covered wagon (with metal front wall)

Four-axle covered wagon (with metal front wall)

 • Yükleme kapasitesi: 66 ton
 • Dara ağırlığı: 23 ton
 • Hacim: 120 m3
Four-axle covered wagon with broadened doorways

Four-axle covered wagon with broadened doorways

 • Yükleme kapasitesi: 68 ton
 • Dara ağırlığı: 24 ton
 • Hacim: 120 m3
Four-axle covered wagon

Four-axle covered wagon

 • Yükleme kapasitesi: 68 ton
 • Dara ağırlığı: 22.28 ton
 • Hacim: 120 m3
Four-axle covered wagon

Four-axle covered wagon

 • Yükleme kapasitesi: 50 ton
 • Dara ağırlığı: 35 ton
 • Hacim: 120 m3
Four-axle covered wagon with connecting gangway and broadened doorways

Four-axle covered wagon with connecting gangway and broadened doorways

 • Yükleme kapasitesi: 68 ton
 • Dara ağırlığı: 25 ton
 • Hacim: 81 m3 (114 m3 - with roof’s volume)
Four-axle covered 2-storied livestock wagon

Four-axle covered 2-storied livestock wagon

 • Yükleme kapasitesi: 22 ton
 • Dara ağırlığı: 25.4 ton
Four-axle covered all-metal wagon for automobiles

Four-axle covered all-metal wagon for automobiles

 • Yükleme kapasitesi: 42 ton
 • Dara ağırlığı: 42 ton
Four-axle hopper wagon for cement

Four-axle hopper wagon for cement

 • Yükleme kapasitesi: 67 ton
 • Dara ağırlığı: 18.5 ton
 • Hacim: 55 m3
Four-axle covered hopper wagon for grain

Four-axle covered hopper wagon for grain

 • Yükleme kapasitesi: 65 ton
 • Dara ağırlığı: 22 ton
 • Hacim: 93 m3
Four-axle covered hopper/wagon for mineral fertilizers

Four-axle covered hopper/wagon for mineral fertilizers

 • Yükleme kapasitesi: 64 ton
 • Dara ağırlığı: 22 ton
 • Hacim: 73 m3
Four-axle wagon for granular polymer

Four-axle wagon for granular polymer

 • Yükleme kapasitesi: 72 ton
 • Dara ağırlığı: 28 ton
 • Hacim: 146 m3
Four-axle wagon for granular polymer

Four-axle wagon for granular polymer

 • Yükleme kapasitesi: 60 ton
 • Dara ağırlığı: 24 ton
 • Hacim: 130 m3