หมวด 4.2: ของแข็งไวไฟ

Class 4.2

ของแข็งที่ไวไฟ

วัสดุที่ติดไฟได้เองคือวัสดุที่มีค่าความร้อนสูงซึ่งเป็นของเหลวหรือของแข็งที่สามารถจุดระเบิดภายในห้า (5) นาทีหลังจากที่สัมผัสกับอากาศหรือวัสดุทำความร้อนด้วยตัวเองซึ่งเมื่อสัมผัสกับอากาศและไม่มีแหล่งจ่ายไฟจะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง -heat