კლასი 4.2: აალებადი მყარი.

Class 4.2

აალებადი მყარი

სპონტანურად მწვავე მასალა არის პიროფორიული მასალა, რომელიც არის თხევადი ან მყარი, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ჰაერში ან თვითმმართველობის გათბობის მასალებთან კავშირის შემდეგ ხუთი (5) წუთში, როდესაც საჰაერო კონტაქტში და ენერგომომარაგების გარეშე - ის.