IMO Classes

The Carriage of dangerous goods and marine pollutants in sea-going ships is respectively regulated in the International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of pollution from Ships (MARPOL).

Relevant parts of both SOLAS and MARPOL have been worked out in great detail and are included in the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, thus making this Code the legal instrument for maritime transport of dangerous goods and marine pollutants. As of 1st January 2004, the IMDG Code will become a mandatory requirement.

Classification of dangerous goods

For all modes of transport (sea, air, rail, road and inland waterways) the classification (grouping) of dangerous goods, by type of risk involved, has been drawn up by the UNITED NATIONS Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (UN).

Class 6: Toxic and infectious substances

Class 6.1

Subclass 6.1: Toxic, poison substances

İnsanlarda toksik olduğu bilinen, taşıma sırasında sağlığa zarar verebileceği veya insanlarda toksik olduğu varsayıldığı için laboratuvar hayvanlarında test edildiğinde toksik bir kategoriye girdiği tahmin edilmektedir.

An irritating material such as tear gas that causes extreme irritation, especially in confined spaces

Class 6.1

Subclass 6.2: Biohazard

6.2.1 Definitions

Bu Yönetmeliklerin amaçları için:

6.2.1.1 Infectious substances are substances which are known or are reasonably expected to contain pathogens. Pathogens are defined as micro-organisms (including bacteria, viruses, rickettsiae, parasites, fungi) and other agents such as prions, which can cause disease in

insanlar veya hayvanlar.

Note: Toxins from plant, animal or bacterial sources which do not contain any infectious substances or toxins that are not contained in substances which are infectious substances should be considered for classification in Division 6.1 and assigned to UN3172.

6.2.1.2 Biological products are those products derived from living organisms which are manufactured and distributed in accordance with the requirements of appropriate national authorities, which may have special licensing requirements, and are used either for prevention, treatment, or diagnosis of disease in humans or animals, or for development, experimental or investigational purposes related thereto. They include, but are not limited to, finished or unfinished products such as vaccines.

6.2.1.3 Cultures are the result of a process by which pathogens are intentionally. This definition does not include patient specimens as defined in 6.2.1.4.

6.2.1.4 Patient specimens are those collected directly from humans or animals, including, but not limited to, excreta, secreta, blood and its components, tissue and tissue fluid swabs, and body parts being transported for purposes such as research, diagnosis, investigational activities, disease treatment and prevention.

6.2.1.5 Medical or clinical wastes are wastes derived from the medical treatment of animals or humans or from bio-research.

6.2.2 Classification of Infectious Substances

6.2.2.1 Infectious substances must be classified in Division 6.2 and assigned to UN2814, UN2900, UN 3291 or UN3373, as appropriate.

6.2.2.2 Infectious substances are divided into the following categories.

6.2.2.2.1 Category A:

Bu maddeye maruz kaldığında, sağlıklı insanlarda veya hayvanlarda kalıcı sakatlığa, yaşamı tehdit eden veya ölümcül hastalığa neden olabilecek bir şekilde taşınan bulaşıcı bir madde. Bu kriterleri karşılayan maddelerin belirleyici örnekleri Tablo 3.6.D'de verilmiştir.

Not: Bir bulaşıcı madde koruyucu ambalajın dışında bırakıldığında, insan veya hayvanlarla fiziksel temasta bulunulduğunda, bir maruziyet oluşur.

(a) İnsanlarda veya hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olan bu kriterleri karşılayan bulaşıcı maddeler BM 2814'e tahsis edilmelidir. Sadece hayvanlarda hastalığa neden olan bulaşıcı maddeler UN 2900'e tahsis edilmelidir.

(b) BM 2814 veya BM 2900'e atanma, kaynak insan ya da hayvanın, endemik yerel koşulların ya da kaynak insan oranının bireysel koşullarına ilişkin profesyonel yargının bilinen tıbbi öyküsü ve semptomlarına dayanmalıdır.

Notlar:

1. BM 2814 için uygun nakliye adı, insanları etkileyen bulaşıcı bir maddedir. UN 2900 için uygun nakliye adı, sadece hayvanları etkileyen Enfeksiyöz bir maddedir.

2. Aşağıdaki tablo kapsamlı değildir. Tabloda yer almayan ancak aynı kriterleri karşılayan yeni veya yeni ortaya çıkan patojenler de dahil olmak üzere bulaşıcı maddeler A Kategorisine tahsis edilmelidir. Ayrıca, bir maddenin kriterlere uygun olup olmadığı konusunda şüphe varsa A Kategorisine dahil edilmiştir.

3. Aşağıdaki listede italik yazılmış mikroorganizmalar bakteri, mikoplazma, riketsiya veya mantardır.

Bacillus anthracis (cultures only)
Infectious substance
Brucella abortus (cultures only)
Brucella melitensis (cultures only)
Brucella suis (cultures only)
Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Glanders (cultures only)
Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures only)
Chlamydia psittaci – avian strains (cultures only)
Clostridium botulinum (cultures only)
Coccidioides immitis (cultures only)
Coxiella burnetii (cultures only)
Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
Dengue virus (cultures only)
Eastern equine encephalitis virus (cultures only)
Escherichia coli, verotoxigenic (cultures only)
Ebola virus
Flexal virus
Francisella tularensis (cultures only)
Guanarito virus
Hantaan virus
Hantavirus causing hemorragic fever with renal syndrome
Hendra virus
Hepatitis B virus (cultures only)
Herpes B virus (cultures only)
Human immunodeficiency virus (cultures only)
Highly pathogenic avian influenza virus (cultures only)
Japanese Encephalitis virus (cultures only)
Junin virus
Kyasanur Forest disease virus
Lassa virus
Machupo virus
Marburg virus
Monkeypox virus
Mycobacterium tuberculosis (cultures only)
Nipah virus
Omsk hemorrhagic fever virus
Poliovirus (cultures only)
Rabies virus
Rickettsia prowazekii (cultures only)
Rickettsia rickettsii (cultures only)
Rift Valley fever virus
Russian spring-summer encephalitis virus (cultures only)
Sabia virus
Shigella dysenteriae type 1 (cultures only)
Tick-borne encephalitis virus (cultures only)
Variola virus
Venezuelan equine encephalitis virus
West Nile virus (cultures only)
Yellow fever virus (cultures only)
Yersinia pestis (cultures only)
African swine fever virus (cultures only)
Avian paramyxovirus Type 1 – Velogenic Newcastle disease virus (cultures only)
Classical swine fever virus (cultures only)
Foot and mouth disease virus (cultures only)
Goatpox virus (cultures only)
Lumpy skin disease virus (cultures only)
Mycoplasma mycoides – Contagious bovine pleuropneumonia(cultures only)
Peste des petits ruminants virus (cultures only)
Rinderpest virus (cultures only)
Sheep-pox virus (cultures only)
Swine vesicular disease virus (cultures only)
Vesicular stomatitis virus (cultures only)

6.2.2.2.2 Category B:

Kategori A'ya dahil olma kriterlerini karşılamayan bulaşıcı bir madde A. B Kategorisindeki bulaşıcı maddeler UN 3373'e atanmalıdır.

Note: The proper shipping name of UN 3373 is Diagnostic specimens or Clinical specimens or Biological substance, category B. On 1 January 2007, it is anticipated that the use of the shipping names Diagnostic specimens and Clinical specimens will no longer be permitted.

6.2.2.3 Exemptions

6.2.2.3.1 Substances which do not contain infectious substances or substances which are unlikely to cause disease in humans or animals are not subject to these Regulations unless they meet the criteria for inclusion in another class.

6.2.2.3.2 Substances containing microorganisms which are non-pathogenic to humans or animals are not subject to these Regulations unless they meet the criteria for inclusion in another class.

6.2.2.3.3 Substances in a form that any present pathogens have been neutralized or inactivated such that they no longer pose a health risk are not subject to these Regulations unless they meet the criteria for inclusion in another class.

6.2.2.3.4 Environmental samples (including food and water samples) which are not considered to pose a significant risk of infection are not subject to these Regulations unless they meet the criteria for inclusion in another class.

6.2.2.3.5 Dried blood spots, collected by applying a drop of blood onto absorbent material, or faecal occult blood screening tests and blood or blood components which have been collected for the purposes of transfusion or for the preparation of blood products to be used for transfusion or transplantation and any tissues or organs intended for use in transplantation are not subject to these Regulations.

6.2.2.3.6 Patient specimens for which there is minimal likelihood that pathogens are present are not subject to these Regulations if the specimen is packed in a packaging which will prevent any leakage and which is marked with the words "Exempt human specimen" or "Exempt animal specimen", as appropriate. The packaging must meet the following conditions:

(a) Ambalaj üç bileşenden oluşmalıdır:

1. A leak-proof primary receptacle(s);

2. A leak-proof secondary packaging; and

3. An outer packaging of adequate strength for its capacity, mass and intended use, and with at least one surface having minimum dimensions of 100 mm × 100 mm;

(b) Sıvılar için, tüm içeriği emebilecek yeterli miktarda emici malzeme olmalıdır.

birincil hazne (ler) ve ikincil ambalaj arasına yerleştirilir, böylece nakliye sırasında, bir sıvı maddenin salınımı veya sızıntısı dış ambalaja ulaşmayacak ve yastıklama malzemesinin bütünlüğünü tehlikeye atmayacaktır;

(c) Birden fazla kırılgan birincil priz, tek bir ikincil pakete konulduğunda, bunlar arasındaki teması önlemek için ayrı ayrı sarılmış veya ayrılmış olmalıdırlar.

NOTE: In determining whether a patient specimen has a minimum likelihood that pathogens are present, an element of professional judgment is required to determine if a substance is exempt under this paragraph. That judgment should be based on the known medical history, symptoms and individual circumstances of the source, human or animal, and endemic local conditions.

Bu paragrafta taşınabilen örneklerin örnekleri arasında kolesterol seviyelerini, kan glikoz seviyelerini, hormon seviyelerini veya prostat spesifik antijenleri (PSA) izlemek için kan veya idrar testleri yer alır; insan veya enfeksiyöz olmayan hastalıklara sahip hayvanlar veya terapötik ilaç izleme için kalp, karaciğer veya böbrek fonksiyonu gibi organ fonksiyonlarını izlemek için gerekli olanlar; sigorta veya iş amaçlı yapılanlar ve uyuşturucu veya alkolün varlığını belirlemek için tasarlanmıştır; Hamilelik testi; kanseri tespit etmek için biyopsiler; ve insanlarda veya hayvanlarda antikor tespiti.

6.2.3 Biological Products

6.2.3.1 For the purposes of these Regulations, biological products are divided into the following groups:

(a) uygun ulusal otoritelerin gereksinimlerine uygun olarak üretilmiş ve ambalajlanmış ve nihai ambalajlama veya dağıtım amaçları için taşınan ve tıbbi uzmanlar veya bireyler tarafından kişisel sağlık bakımı için kullanılanlar. Bu gruptaki maddeler bu Yönetmeliklere tabi değildir.

(b) paragraf (a) kapsamına girmeyen ve bulaşıcı maddeler içerdiği bilinen veya makul bir şekilde kabul edilen ve Kategori A veya Kategori B'ye dahil olma kriterlerini karşılayanlar. Bu gruptaki maddeler UN2814, UN2900 veya UN3373'e atanmalıdır. , uygun.

Not: Bazı lisanslı biyolojik ürünler, yalnızca dünyanın belirli bölgelerinde biyolojik tehlike oluşturabilir. Bu durumda yetkili makamlar, bu biyolojik ürünlerin, bulaşıcı maddeler için yerel şartlara uygun olmasını veya başka kısıtlamalar getirmesini gerektirebilir.

6.2.4 Genetically Modified Micro-organisms and Organisms

6.2.4.1 Genetically modified micro-organisms not meeting the definition of an infectious substance must be classified according to Subsection 3.9.

6.2.5 Medical or Clinical Wastes

6.2.5.1 Medical or clinical wastes containing Category A infectious substances must be assigned to UN2814 or UN2900, as appropriate. Medical or clinical wastes containing infectious substances in Category B, must be assigned to UN3291.

6.2.5.2 Medical or clinical wastes which are reasonably believed to have a low probability of containing infectious substances must be assigned to UN3291. Note: The proper shipping name for UN3291 is Clinical waste, unspecified, n.o.s. or (Bio) Medical waste, n.o.s. or Regulated medical waste, n.o.s..

6.2.5.3

6.2.6 Infected Animals

6.2.6.1 A live animal that has been intentionally infected and is known or suspected to contain an infectious substance must not be transported by air unless the infectious substance contained cannot be consigned by any other means. Infected animals may only be transported under terms and conditions approved by the appropriate national authority.

6.2.6.2 Unless an infectious substance cannot be consigned by any other means, live animals must not be used to consign such a substance.

6.2.6.3 Animal carcasses affected by pathogens of category A or which would be assigned to category A in cultures only, must be assigned to UN 2814 or UN 2900 as appropriate. Other animal carcasses affected by pathogens included in Category B must be transported in accordance with provisions determined by the competent authority.

6.2.7 Patient Specimens Patient specimens must be assigned to UN 2814, UN 2900 or UN 3373 as appropriate except if they comply with 6.2.2.3