კლასი 6.1: ტოქსიკური ნივთიერებები.

Class 6.1

ტოქსიკური, შხამიანი ნივთიერებები

ცნობილია, რომ ადამიანები ტოქსიკურია ადამიანებისთვის, რომლებიც ჯანმრთელობისთვის საშიშროებას საფრთხეს უქმნიან ან სავარაუდოდ ადამიანისთვის ტოქსიკურია, რადგან ის ლაბორატორიულ ცხოველებზე ტესტირების დროს ტოქსიკურ კატეგორიაში მოდის.

გამაღიზიანებელი მასალა, როგორიცაა ცრემლსადენი გაზი, რომელიც იწვევს უკიდურეს გაღიზიანებას, განსაკუთრებით შემოიფარგლება სივრცეში.