Κατηγορία 6.1: Τοξικές ουσίες.

Class 6.1

Τοξικές, δηλητηριώδεις ουσίες

Είναι γνωστό ότι είναι τοξικό για τον άνθρωπο, ώστε να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία κατά τη μεταφορά ή θεωρείται τοξικό για τον άνθρωπο, διότι εμπίπτει σε μια τοξική κατηγορία όταν δοκιμάζεται σε εργαστηριακά ζώα.

Ένα ερεθιστικό υλικό όπως το δακρυγόνο που προκαλεί ακραίο ερεθισμό, ειδικά σε περιορισμένους χώρους.