ประเภทของเกวียนทางรถไฟ

Rail Wagons: เปิด Wagons

Eight-axle open wagon

Eight-axle open wagon
 • กำลังโหลด: 225 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 43.3 ton
 • ปริมาณ: 137.5 m3

Six-axle all-metal open wagon

Six-axle all-metal open wagon
 • กำลังโหลด: 94 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 31 ton
 • ปริมาณ: 104 m3

Four-axle all-metal open wagon

Four-axle all-metal open wagon
 • กำลังโหลด: 69 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 22 ton
 • ปริมาณ: 73 m3

Four-axle open wagon

Four-axle open wagon
 • กำลังโหลด: 69 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 22.5 ton
 • ปริมาณ: 74 m3

Four-axle open wagon with solid car body

Four-axle open wagon with solid car body
 • กำลังโหลด: 69 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 21.1 ton
 • ปริมาณ: 76 m3

Four–axle wagon for containers of middle tonnage on open wagon base

Four–axle wagon for containers of middle tonnage on open wagon base
 • กำลังโหลด: 23 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 21 ton

Four–axle all-metal wagon for pulpchips

Four–axle all-metal wagon for pulpchips
 • กำลังโหลด: 58 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 25.85 ton
 • ปริมาณ: 135 m3

Four–axle open hopper- for hot pellet

Four–axle open hopper- for hot pellet
 • กำลังโหลด: 65 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 23 ton
 • ปริมาณ: 42 m3

Four–axle hopper-batcher with connecting gangway

Four–axle hopper-batcher with connecting gangway
 • กำลังโหลด: 76 ton
 • น้ำหนักเมื่อทดค่า: 24 ton
 • ปริมาณ: 44.5 m3