พิธีการศุลกากร

Transportation of bulk, break-bulk, project and heavy cargo, military equipment and other non-standard cargoes that are too big or too heavy for a container (NCL - Non Container Load). Vessel chartering and forwarding ship cargo lots.

สาระสำคัญของพิธีการศุลกากร

ในชุมชนโลจิสติกส์ซีเรตส์มีตัวแทนนายหน้าศุลกากรที่ผ่านการฝึกอบรมที่เหมาะสมและมีใบอนุญาตและสิทธิ์ทางกฎหมายในการดำเนินพิธีการศุลกากรในนามของลูกค้า

กระบวนการของพิธีการทางศุลกากรดีกว่าที่จะไว้วางใจในมือของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณสมบัติ - สิ่งนี้จะช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหากับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ในกรณีของการขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ - พิธีการทางศุลกากรที่ไม่ถูกต้องคุกคามกับค่าปรับจำนวนมากและแม้กระทั่งความรับผิดทางอาญา

Click to explore

Stages of customs clearance

Forwarders at SeaRates.com who operate worldwide, maintain close ties with leading certification entities that have a wide scope of accreditation, which allows them to carry out certification of any types of products and in the shortest possible time, thereby reducing costs during customs clearance of your cargo. You can obtain the following documents:

Customs Clearance

Registration of importer in the customs authority before the arrival of goods.

Bell Icon

Notification of the customs authority upon arrival and prior notification.

Transportation

Making customs payments (taxes, VAT, duties).

Waiting for the decision of the customs authority regarding the release of the goods.

Customs Clearance

Submission of the customs declaration in electronic or paper form.

Talk to an expert

We're happy to talk to you about your Customs Services needs at anytime. Please feel free to contact us.

ติดต่อเรา