რკინიგზის ტიპის ვაგონები

სარკინიგზო ვაგონები: ღია ვაგონები

Eight-axle open wagon

Eight-axle open wagon
 • ჩატვირთვის მოცულობა: 225 ton
 • ტარების წონა: 43.3 ton
 • მოცულობა: 137.5 m3

Six-axle all-metal open wagon

Six-axle all-metal open wagon
 • ჩატვირთვის მოცულობა: 94 ton
 • ტარების წონა: 31 ton
 • მოცულობა: 104 m3

Four-axle all-metal open wagon

Four-axle all-metal open wagon
 • ჩატვირთვის მოცულობა: 69 ton
 • ტარების წონა: 22 ton
 • მოცულობა: 73 m3

Four-axle open wagon

Four-axle open wagon
 • ჩატვირთვის მოცულობა: 69 ton
 • ტარების წონა: 22.5 ton
 • მოცულობა: 74 m3

Four-axle open wagon with solid car body

Four-axle open wagon with solid car body
 • ჩატვირთვის მოცულობა: 69 ton
 • ტარების წონა: 21.1 ton
 • მოცულობა: 76 m3

Four–axle wagon for containers of middle tonnage on open wagon base

Four–axle wagon for containers of middle tonnage on open wagon base
 • ჩატვირთვის მოცულობა: 23 ton
 • ტარების წონა: 21 ton

Four–axle all-metal wagon for pulpchips

Four–axle all-metal wagon for pulpchips
 • ჩატვირთვის მოცულობა: 58 ton
 • ტარების წონა: 25.85 ton
 • მოცულობა: 135 m3

Four–axle open hopper- for hot pellet

Four–axle open hopper- for hot pellet
 • ჩატვირთვის მოცულობა: 65 ton
 • ტარების წონა: 23 ton
 • მოცულობა: 42 m3

Four–axle hopper-batcher with connecting gangway

Four–axle hopper-batcher with connecting gangway
 • ჩატვირთვის მოცულობა: 76 ton
 • ტარების წონა: 24 ton
 • მოცულობა: 44.5 m3