INCOTERMS 2000: กฎเกณฑ์ทางการของ ICC สำหรับการตีความข้อกำหนดทางการค้า

DAF - จัดส่งที่ชายแดน (ชื่อสถานที่)

คำนี้สามารถใช้เมื่อสินค้าถูกขนส่งโดยทางรถไฟและทางหลวง ผู้ขายจ่ายค่าขนส่งไปยังสถานที่ที่มีการส่งมอบที่ชายแดน ผู้ซื้อจัดให้มีพิธีการศุลกากรและจ่ายค่าขนส่งจากชายแดนไปยังโรงงานของเขา การผ่านความเสี่ยงเกิดขึ้นที่ชายแดน

คำนี้อาจถูกนำมาใช้โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการขนส่งเมื่อสินค้าได้รับการส่งมอบที่ชายแดนทางบก เมื่อการส่งมอบเกิดขึ้นที่ท่าเรือปลายทางบนเรือหรือบนท่าเรือ (ท่าเรือ) DES หรือ DEQ ข้อกำหนดควรได้รับการใช้

distribution-DAF

Incoterms 2020

 • EXW — งานเก่า
 • FCA — ผู้ให้บริการฟรี
 • FAS — ฟรีข้างเรือ
 • โกง — ฟรีบนกระดาน
 • CFR — ค่าใช้จ่ายและการขนส่งสินค้า
 • CIF — ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
 • CIP — การขนส่งและการประกันภัย
 • DAP — จัดส่งที่ Place
 • DPU — ส่ง Named Place Unloaded แล้ว
 • DDP — ส่งมอบหน้าที่จ่ายแล้ว

Incoterms 2010

 • CFR — ค่าใช้จ่ายและการขนส่งสินค้า
 • CIF — ค่าประกันภัยและค่าขนส่ง
 • CIP — การขนส่งและการประกันภัย
 • CPT — การขนส่งชำระเงินไป
 • DAP — จัดส่งที่ Place
 • DDP — ส่งมอบหน้าที่จ่ายแล้ว
 • DAT — จัดส่งที่ Terminal
 • EXW — งานเก่า
 • FAS — ฟรีข้างเรือ
 • FCA — ผู้ให้บริการฟรี
 • โกง — ฟรีบนกระดาน
 • incoterms 2010 mini logo

Incoterms 2000

 • DDU — ส่งมอบหน้าที่ค้างชำระ
 • DES — ส่งมอบเรือ
 • DEQ — ส่งท่าเรือ Ex Quay
 • DAF — ส่งที่ Frontier