Shipping line EUROAFRICA 77

Linia żeglugowa EUROAFRICA

Euroafrica powstała 1 września 1991 roku. Jego historia sięga 1951 roku, kiedy to w Gdyni powstały Polskie Linie Oceaniczne. Jeden z Oddziałów POL został otwarty w Szczecinie w 1970 roku. Na jego podstawie, po procesie restrukturyzacji i prywatyzacji, powstało zjawisko WPN.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są morskie przewozy towarowe. Podstawowymi portami dla wszystkich usług żeglugowych są polskie porty. Obecnie Euroafrica zapewnia regularne połączenia z następującymi krajami Zjednoczone Królestwo, Szwecja i Afryka Zachodnia, ta ostatnia również z portów bałtyckich i zachodnioeuropejskich. Spółka eksploatuje 11-13 statków drobnicowych, własnych lub czarterowanych. Flota zarządzana przez ESL obsługuje różne rodzaje ładunków drobnicowych: konwencjonalne, kontenery, ciężarówki, przyczepy rolkowe, wagony. Euroafrica oferuje rejsy pasażerskie na statkach towarowych dla wszystkich, którzy chcą przeżyć morską przygodę.

Usługi ESL obejmują dostawy drzwiowe (również w tranzycie) oraz odprawę celną. Spółka dostarcza własny sprzęt kontenerowy.

W celu dywersyfikacji działalności Euroafrica świadczy usługi inne niż żegluga. Główne z nich to: spedycja, odprawa celna, hotel i restauracja, zarządzanie nieruchomościami, księgowość, doradztwo prawne. Sieć firm kontrolowanych przez ESL została utworzona w celu kompleksowego oddzielenia różnych rodzajów działalności.