Uld Container Types:

LD-39

LD-39

کد یاتا ULD:

مخزن آشکار AMU در پایه P6P

نرخ کلاس:

نوع 2BG

توضیحات:

کانتینر نگهدارنده پایین کامل در هر دو طرف زاویه دار است. درب بوم با تسمه های درب داخلی ساخته شده است.

مناسب برای:

747 lower hold

باز شدن درب:

747 lower hold

حداکثر وزن ناخالص:

5,035 kg (11,100 lb)

وزن تار:

290 kg (639 lb)

AS1825 حجم:

15.9 m3 (560 ft3)