Uld Container Types:

HMA stall

HMA stall

نرخ کلاس:

نوع 2

توضیحات:

پایه P6P با اصطبل جعبه اسب مخصوص IATA متصل شده است. در دسترس با سقف بوم یا سقف جامد. بعضی از نسخه های اصلاح شده دیگر با موقعیت برای اسکورت در دسترس هستند.

مناسب برای:

عرشه اصلی 747F، 767F، 777F، DC-10F، MD-11F

حداکثر وزن ناخالص:

3,500 kg (7,716 lb)

وزن تار:

1,310 kg (2,888 lb)

AS1825 حجم:

18.4 m3 (653 ft3)