Uld Container Types:

LD-26

LD-26

کد یاتا ULD:

ظرفیت AAF در پایه P1P

نرخ کلاس:

نوع 5

توضیحات:

کانتینر نگهدارنده پایین کامل در هر دو طرف زاویه دار است. درب بوم با تسمه های درب داخلی ساخته شده است.

مناسب برای:

747, 777, 787, DC-10, MD-11 lower hold

باز شدن درب:

120 x 60-in (305 x 152-cm)

حداکثر وزن ناخالص:

6,033 kg (13,300 lb)

وزن تار:

250 kg (551 lb)

AS1825 حجم:

13.3 m3 (470 ft3)