Uld Container Types:

LD-6

LD-6

کد یاتا ULD:

کانتینر افقی ALF

پیشوندها:

AWA، AWF و AWC قابل حمل

نرخ کلاس:

نوع 6W

توضیحات:

کانتینر نگهدارنده پایین کامل با انتهای زاویه دار. درب با باند ساخته شده در درب بوم است.

مناسب برای:

747, 777, 787, DC-10, MD-11 lower hold

باز شدن درب:

120 x 60-in (305 x 152-cm)

حداکثر وزن ناخالص:

120 x 60-in (305 x 152-cm)

وزن تار:

230 kg (507 lb)

AS1825 حجم:

9.1 m3 (322 ft3)

حجم بوئینگ:

8.9 m3 (316 ft3)