Uld Container Types:

LD-29

LD-29

کد یاتا ULD:

مخزن فرمول AAU در پایه P1P

نرخ کلاس:

نوع 5

توضیحات:

کانتینر نگهدارنده پایین کامل در هر دو طرف زاویه دار است. درب بوم با تسمه های درب داخلی ساخته شده است.

مناسب برای:

747 lower hold Door opening: 118 x 60-in (300 x 152-cm)

حداکثر وزن ناخالص:

6,033 kg (13,300 lb)

وزن تار:

265 kg (584 lb)

AS1825 حجم:

14.4 m3 (510 ft3)