Uld Container Types:

LD-11

LD-11

کد یاتا ULD:

مخزن مستطیلی ALP

پیشوندها:

ALD، AW2، AWB، AWD، AWZ، DLP، DWB و MWB. نسخه یخ زده: RWB، RWD، و RWZ.

نرخ کلاس:

نوع 6

توضیحات:

مخزن نگهدارنده پایین کامل عرض. درب بوم است نوسان مرکزی برای بارگیری آسان است. نسخه یخچال دارای درب جامد است.

مناسب برای:

747, 777, 787, DC-10, MD-11 lower hold

باز شدن درب:

120 x 61-in (305 x 155-cm)

حداکثر وزن ناخالص:

3,176 kg (7,002 lb)

وزن تار:

185 kg (408 lb)

AS1825 حجم:

7.4 m3 (262 ft3)

حجم بوئینگ:

7.2 m3 (256 ft3)