พารามิเตอร์ของคอนเทนเนอร์ทางทะเล:

40' OPEN TOP

40' OPEN TOP

ความยาวภายใน:

ความกว้างภายใน:

ด้านในสูง:

ความกว้างของประตู:

ความสูงของประตู:

กำลังการผลิต:

น้ำหนักบรรทุก:

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด:

12.029 m

2.342 m

2.326 m

2.341 m

2.274 m

65 m3

3810 Kgs

26670 Kgs

รายละเอียด

The walls of open-top containers are generally made of corrugated steel. The floor is made of wood.

It has the following typical distinguishing structural features. The roof consists of removable bows and a removable tarpaulin. The door header may be swivelled out.

These two structural features greatly simplify the process of packing and unpacking the container. In particular, it is very easy to pack and unpack the container from above or through the doors by crane or crab when the roof is open and the door header is swivelled out.

It should be noted, however, that the purpose of the roof bows of an open-top container is not solely to support the tarpaulin but also to contribute to container stability. Flatracks are therefore more suitable for overheight cargoes.

Lashing rings, to which the cargo may be secured, are installed in the upper and lower side rails and the corner posts. The lashing rings may take loads of up to 1,000 kg.

Usual open-top container dimensions are 20' and 40'.

\

ตัวเลข

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

การใช้งาน

Open-top containers are used for all types of general cargo (dry cargo). Their principal uses are as follows:

  • packing and unpacking from above or through the doors by crane or crab
  • tall cargo