พารามิเตอร์ของคอนเทนเนอร์ทางทะเล:

20' PLATFORM

20' PLATFORM

ความยาวภายใน:

ความกว้างภายใน:

ด้านในสูง:

ความกว้างของประตู:

ความสูงของประตู:

กำลังการผลิต:

น้ำหนักบรรทุก:

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด:

6.058 m

2.438 m

0.370 m

0.000 m

0.000 m

0 m3

2520 Kgs

27960 Kgs

รายละเอียด

Platforms consist solely of a floor structure with extremely high loading capacity; they have no side or end walls. This high loading capacity makes it possible to concentrate heavy weights on small areas. A platform consists of a steel frame and a wooden floor structure.

Platforms are available in 20' and 40' sizes. 40' platforms have a gooseneck tunnel at each end.

Lashing rings, to which the cargo may be secured, are installed in the side rails. The lashing rings may take loads of up to 3.000 kg.

ตัวเลข

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

การใช้งาน

Platforms are used principally for oversized and very heavy cargoes.