พารามิเตอร์ของคอนเทนเนอร์ทางทะเล:

20' BULK

20' BULK

ความยาวภายใน:

ความกว้างภายใน:

ด้านในสูง:

ความกว้างของประตู:

ความสูงของประตู:

กำลังการผลิต:

น้ำหนักบรรทุก:

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด:

5.934 m

2.358 m

2.340 m

2.335 m

2.292 m

32 m3

2450 Kgs

21550 Kgs

รายละเอียด

Bulk (or bulk cargo) containers have three loading hatches in the roof, each of a diameter of approx. 455 mm (1 3/4\'). The distance between the hatches (center to center) is 1.83 m (6\'). On the door side, there are two discharge hatches, which are sometimes equipped with short discharge tubes for guiding the bulk cargo. Alternatively, two unloading hatches may be mounted in the doorways, for emptying the containers.

Such containers may also be used for general cargo. Lashing rings are mounted in the top side rails for securing the cargo. Some bulk containers are equipped with forklift pockets, which allow handling by forklift trucks.

ตัวเลข

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

การใช้งาน

Bulk containers are used in particular for transporting bulk cargo, such as grain, feedstuffs, spices. However, they may also be used for transporting general cargo.