พารามิเตอร์ของคอนเทนเนอร์ทางทะเล:

40' STANDARD

40' STANDARD

ความยาวภายใน:

ความกว้างภายใน:

ด้านในสูง:

ความกว้างของประตู:

ความสูงของประตู:

กำลังการผลิต:

น้ำหนักบรรทุก:

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด:

12.029 m

2.350 m

2.392 m

2.340 m

2.292 m

67 m3

3780 Kgs

26700 Kgs

รายละเอียด

Standard containers are also known as general purpose containers.

They are closed containers, i.e. they are closed on all sides. A distinction may be drawn between the following types of standard container:

  • Standard containers with doors at one or both end(s)
  • Standard containers with doors at one or both end(s) and doors over the entire length of one or both sides
  • Standard containers with doors at one or both end(s) and doors on one or both sides

In addition, the various types of standard container also differ in dimensions and weight, resulting in a wide range of standard containers.

Standard containers are mainly used as 20\' and 40\' containers. Containers with smaller dimensions are very seldom used. Indeed, the trend is towards even longer dimensions, e.g. 45'.

ตัวเลข

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

การใช้งาน

Standard containers are used for all types general cargo (dry cargo).