ท่าเรือของ Eastport Maine Usa

United States

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ 3 Madison Street
PO Box 278
Eastport, ME 04631-0278
United States

การท่าเรือ Eastport Port Authority

โทรศัพท์ 207-853-4614

แฟกซ์ 207-853-9584

อีเมล johnsullivan@portofeastport.org

Coordinates 44º 53' 60'' N, -66º -58' -59'' W

Decimal 44.9, -66.9833333

UN / ทำได้ USEPM

ประเภทพอร์ต Pier, Jetty or Wharf

ขนาดพอร์ต Very Small

Website www.portofeastport.org

Terminal No

รายละเอียดท่าเรือ

Region North Atlantic

Inland port No

ข้อ จำกัด การเข้าออก

Mean tide 18 feet m

น้ำขึ้นน้ำลง

ค่าโสหุ้ย

บวม

ความลึกของน้ำ

ช่อง 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

ท่าเรือสินค้า 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

Mean Tide 18 feet

ที่ทอดสมอ 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

สถานีขนส่งน้ำมัน

ลักษณะท่าจอดเรือ

ขนาดท่าเรือ Very Small

ที่พักอาศัย Fair

Max Vessel Size Over 500 feet in length

ประเภทท่าเรือ Coastal Natural

พื้นที่หมุน

นำร่อง

ภาคบังคับ

ว่าง

สมควร

ผู้ช่วยท้องถิ่น

พัสดุ

เสบียงกรัง

น้ำมันเตา

สำรับ

น้ำ

น้ำมันดีเซล

เครื่องยนต์

ลิฟท์และเครน

0-24 ลิฟท์ตัน

25-49 ลิฟท์ตัน

50-100 ลิฟท์ตัน

100+ ลิฟท์ตัน

เครนคงที่

เครนเคลื่อนที่

เครนลอย

กำลังโหลดและยกเลิกการโหลด

ท่าเรือ

Med Moor

น้ำแข็ง

สมอ

ชายหาด

ชักเย่อ

ช่วยเหลือ

กอบกู้

กักกัน

เสริมสร้างความสามารถ

ใบรับรอง Deratt

บริการท่าเรือ

ที่เกิดขึ้น

ซ่อมไฟฟ้า

ไอน้ำ

ไฟฟ้า

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

ซ่อมเรือ Limited

Marine Railroad

การล้างสนามแม่เหล็ก -

ขนาด Drydock

การกำจัดขยะ

สกปรกบัลลาสต์

คมนาคม

โทรศัพท์

วิทยุ

อากาศ

ไปรษณีย์โทรเลข

วิทยุโทร

ทางรถไฟ