بندر Eastport Maine Usa

United States

اطلاعات کلی

آدرس 3 Madison Street
PO Box 278
Eastport, ME 04631-0278
United States

اداره بندر Eastport Port Authority

تلفن 207-853-4614

فکس 207-853-9584

ایمیل johnsullivan@portofeastport.org

Coordinates 44º 53' 60'' N, -66º -58' -59'' W

Decimal 44.9, -66.9833333

UN / LOCODE USEPM

نوع بندر Pier, Jetty or Wharf

اندازه بندر Very Small

Website www.portofeastport.org

پایانه No

جزئیات بندر

Region North Atlantic

Inland port No

محدودیت ورود

Mean tide 18 feet m

جزر و مد

محدودیت سربار

سوزش

عمق آب

کانال 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

بندر کشتی 21 - 25 feet 6.4 - 7.6 meters

متوسط تند 18 feet

لنگرگاه 41 - 45 feet 12.5 - 13.7 meters

ترمینال نفت

ویژگی های بندر

اندازه بندر Very Small

پناه Fair

Max Vessel Size Over 500 feet in length

نوع بندر Coastal Natural

تبدیل منطقه

خلبان خدمات

اجباری

در دسترس

قابل توصیه

کمک محلی

تدارکات

مقررات

نفت سیاه

عرشه

آب

گازوئیل

موتور

آسانسور و جرثقیل

0-24 آسانسور تن

25-49 آسانسور تن

50-100 آسانسور تن

100+ آسانسور تن

ثابت جرثقیل

جرثقیل موبایل

جرثقیل شناور

بارگیری و بارگیری

کوه ها

Med Moor

یخ

لنگر

ساحل دریا

تفنگ

کمک

نجات

قرنطینه

پریتیچ

درت Cert

خدمات بندر

Longshore

تعمیرات برق

استیم

برق

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

تعمیرات کشتی Limited

Marine Railroad

Degauss -

اندازه Drydock

دفع زباله

Ballast کثیف

ارتباطات

تلفن

رادیو

هوا

تلگراف

رادیو تلفن

ریل