Glosariusz frachtu, spedycji i czarteru

Type
Meaning
Opłaty z tytułu wyceny
Opłaty transportowe dla nadawców, którzy deklarują wartość towarów wyższą niż wartość limitów odpowiedzialności przewoźnika.
Koszty zmienne
Koszt, który zależy od stopnia wykorzystania usługi IT, liczby wytworzonych produktów, liczby i rodzaju użytkowników lub czegoś innego, czego nie można ustalić z góry.
VAT
Dopłata podatku VAT od wartości towarów.
Manifest statku
Dokument, który zawiera wszystkie podstawowe dane o ładunku, zarejestrowane dla każdego portu osobno i zawiera bardziej szczegółowe informacje o ładunku niż konosament.
Karta rejsu
Czarter na określony rejs lub rejsy między określonymi portami lub obszarami załadunku lub rozładunku.