Type
Meaning
Kolejowa opłata za nadwagę
Dopłata związana z nadwagą kontenerów na kolei.
Kolejowy list przewozowy
List przewozowy dla międzynarodowego kolejowego transportu towarowego.
Punkt bazowy stawki
Główny punkt wysyłkowy w okolicy; przewoźnicy uważają wszystkie punkty w okolicy za punkt bazowy stawki.
Ponowna cesja
Usługa przewoźnika, która pozwala nadawcy na zmianę miejsca przeznaczenia i/lub odbiorcy po dotarciu przesyłki do miejsca przeznaczenia, za które pierwotnie wystawiono fakturę, oraz na zapłacenie stawki przelotowej od miejsca pochodzenia do miejsca przeznaczenia.
Rafina
Kontener chłodniczy używany do transportu łatwo psujących się towarów.
Zatwierdzenie dopuszczenia
Dokument informujący, że towary są dostępne do dalszego przemieszczania lub działania.
Zwrotny ładunek
Ładunek umożliwiający statkowi powrót załadowany do portu lub obszaru, na którym został załadowany jego poprzedni ładunek.
Dochody Ton
Jednostka używana w rozliczeniach w branży przewozowej.
Statek typu ro-ro
Statek do transportu towarów na rozstawie osi (samochody, ciężarówki, wagony kolejowe) i pasażerów. Podstawową różnicą między statkami tego typu jest poziomy załadunek/rozładunek przez nachylony dziób lub (zwykle) rufę; konstrukcja ta nazywana jest "rampą".
Ładunek toczny
Ładunek, który znajduje się na kołach, takich jak ciężarówki lub przyczepy, i który może być wleczony lub holowany na statek.