Τύποι σιδηροδρομικών βαγονιών

Rail Wagons: Dump Wagons

Four-axle flat wagon for bitumen

Four-axle flat wagon for bitumen
 • Ικανότητα φόρτωσης: 40.5 ton
 • απόβαρο: 36.5 ton
 • Ένταση: 53.58 m3

Four-axle flat wagon for bitumen

Four-axle flat wagon for bitumen
 • Ικανότητα φόρτωσης: 40 ton
 • απόβαρο: 35.25 ton
 • Ένταση: 47.2 m3

Six-axle dump car

Six-axle dump car
 • Ικανότητα φόρτωσης: 105 ton
 • απόβαρο: 48.5 ton
 • Ένταση: 50 m3

Eight-wheel dump car

Eight-wheel dump car
 • Ικανότητα φόρτωσης: 60 ton
 • απόβαρο: 27 ton
 • Ένταση: 26.2 m3