Types of Railway Wagons: Dump Wagons

Four-axle flat wagon for bitumen

Four-axle flat wagon for bitumen

 • ظرفیت بارگیری: 40.5 ton
 • وزن تار: 36.5 ton
 • حجم: 53.58 m3
Four-axle flat wagon for bitumen

Four-axle flat wagon for bitumen

 • ظرفیت بارگیری: 40 ton
 • وزن تار: 35.25 ton
 • حجم: 47.2 m3
Six-axle dump car

Six-axle dump car

 • ظرفیت بارگیری: 105 ton
 • وزن تار: 48.5 ton
 • حجم: 50 m3
Eight-wheel dump car

Eight-wheel dump car

 • ظرفیت بارگیری: 60 ton
 • وزن تار: 27 ton
 • حجم: 26.2 m3