ท่าเรือของ Yap

Micronesia

ข้อมูลทั่วไป

ที่อยู่ PO Box 290
Sea Transportation Office
Yap FM 96943
Micronesia, Federated States of

การท่าเรือ Tomil Harbour Authority

โทรศัพท์ 691 350 2403

แฟกซ์ 691 350 2267

อีเมล -

Coordinates 9º 29' 59'' N, 138º 10' 0'' E

Decimal 9.5, 138.1666667

UN / ทำได้ FMYAP

ประเภทพอร์ต Harbor

ขนาดพอร์ต Medium

Website -

Terminal No

List of main shipping lines serving the port

MATSON

รายละเอียดท่าเรือ

Region North Pacific Ocean

Inland port No

ข้อ จำกัด การเข้าออก

Mean tide 2 feet m

น้ำขึ้นน้ำลง

ค่าโสหุ้ย

บวม

ความลึกของน้ำ

ช่อง 71 - 75 feet 21.6 - 22.9 meters

ท่าเรือสินค้า 11 - 15 feet 3.4 - 4.6 meters

Mean Tide 2 feet

ที่ทอดสมอ 71 - 75 feet 21.6 - 22.9 meters

สถานีขนส่งน้ำมัน 36 - 40 feet 11 - 12.2 meters

ลักษณะท่าจอดเรือ

ขนาดท่าเรือ Very Small

ที่พักอาศัย Good

Max Vessel Size Over 500 feet in length

ประเภทท่าเรือ Coastal Natural

พื้นที่หมุน Yes

นำร่อง

ภาคบังคับ

ว่าง

สมควร

ผู้ช่วยท้องถิ่น

พัสดุ

เสบียงกรัง

น้ำมันเตา

สำรับ

น้ำ

น้ำมันดีเซล

เครื่องยนต์

ลิฟท์และเครน

0-24 ลิฟท์ตัน

25-49 ลิฟท์ตัน

50-100 ลิฟท์ตัน

100+ ลิฟท์ตัน

เครนคงที่

เครนเคลื่อนที่

เครนลอย

กำลังโหลดและยกเลิกการโหลด

ท่าเรือ

Med Moor

น้ำแข็ง

สมอ

ชายหาด

ชักเย่อ

ช่วยเหลือ

กอบกู้

กักกัน

เสริมสร้างความสามารถ

ใบรับรอง Deratt

บริการท่าเรือ

ที่เกิดขึ้น

ซ่อมไฟฟ้า

ไอน้ำ

ไฟฟ้า

Navigation Eq

Repairs, Drydock & Other Services

ซ่อมเรือ Emergency Only

Marine Railroad

การล้างสนามแม่เหล็ก -

ขนาด Drydock

การกำจัดขยะ

สกปรกบัลลาสต์

คมนาคม

โทรศัพท์

วิทยุ

อากาศ

ไปรษณีย์โทรเลข

วิทยุโทร

ทางรถไฟ